Skip to main content

Table 5 Folk habitats, habitat mosaics, land-use and land-cover types mentioned in Székely village laws

From: Landscape ethnoecological knowledge base and management of ecosystem services in a Székely-Hungarian pre-capitalistic village system (Transylvania, Romania)

Folk habitats, habitat mosaics, land-use and land-cover types in Hungarian Records English equivalents
határ 122 territory of the village (incl. houses, fields, forests etc.)
mező 31 cultivated area
vetésmező 3 arable area (crops)
nyomás, nyomásmező 7 fallow field
erdő 87 forest
szálas tölgyerdő 1 high oak forest
csereerdő, csere 6 oak forest
makkos erdő 3 oak forest (with acorns)
bükkös erdő, bükk 2 beech forest
fűzberek, füzes, csigolya 3 willow grove, willow shrub
szabad erdő 7 open-to-use common forest
tilalmas erdő 24 protected forest
öreg erdő, eleven erdő, nyers erdő 4 old, little-used forest
legelő 4 pasture
puszta 2 open area
pázsit, pásint 5 grass (embedded in arable land)
havas 16 mountain area (pasture and forest)
legeltetőhely 1 grazing field
ökörlegeltető hely 1 ox pasture
marhalegelő 1 cattle pasture
esztenahely 1 sheep pasture
kaszáló, kaszálóhely 21 hay meadow
szénafűhely, szénafű, fű 79 hay field
rét, szénarét 23 meadow
erdőn lévő kaszáló 3 meadow in/near a forest
irotván szénafű 1 cleared for meadow
havasi kaszáló 2 alpine meadow
sarjú, sarjútarló, torló 18 place with second growth (meadow and stubble)
pallag, parlag, mezei parlag 11 old field
gyep 6 grasslands among arable field
patak 12 small stream
patak árka 3 ditch of a stream
patak martja 1 bank of a stream
1 pond
kenderáztató tó 1 hemp pond
folyóvíz, víz 7 river, stream
Olt mejéke 1 floodplain of the Olt river
nád 1 reed bed
vetés, őszvetés, tavaszvetés 29 green crop, autumn crop, spring crop
szántóföld, föld 15 arable field
gabona, gabonás 47 cereal field
búza 6 wheat field
tarló, gabonatolló, búzatorló 4 stubble, wheat stubble
zabhatár 1 oat field
törökbúzavetés 1 corn field
veteményes 2 vegetable field
borsó, mák, pityóka, káposzta, répa, hagyma 10 pea, poppy, potato, cabbage, mangel beet, onion fields
ugar 2 fallow field
csóvás parlag 1 signed old field
föld vége 3 field margin
mesgye 2 field boundary
út, út mellett 11 road, road verge
szőlő 8 vineyard
szőlő lábja 1 lower margin of a vineyard
gyepű, véggyepű, oldalgyepű, gyepű széle 3 different grassy, bushy field boundaries
faluközt 2 among the houses in the village
telek 1 plot
kaszálókert 1 fenced meadow
csűrkert 1 barnyard
kert mellett 1 along a fence
jószág 2 a property