Skip to main content

Table 2 Family wise distribution of medicinal plants in study area

From: Medicinal plants used by inhabitants of the Shigar Valley, Baltistan region of Karakorum range-Pakistan

Family Number of Species Percentage% Family Number of Species Percentage%
Alliaceae 2 2.380 Juglandaceae 1 1.190
Apiaceae 5 5.950 Lamiaceae 6 7.140
Asteraceae 6 7.140 Moraceae 1 1.190
Berberidaceae 3 3.570 Oleaceae 1 1.190
Betulaceae 1 1.190 Papaveraceae 1 1.190
Biebersteiniaceae 1 1.190 Parnassiaceae 1 1.190
Boraginaceae 3 3.570 Plantaginaceae 1 1.190
Brassicaceae 2 2.380 Plumbaginaceae 1 1.190
Capparidaceae 1 1.190 Poaceae 3 3.570
Chenopodiaceae 1 1.190 Polygonaceae 5 5.950
Cupressaceae 1 1.190 Punicaceae 1 1.190
Cuscutaceae 1 1.190 Ranunculaceae 6 7.140
Elaeagnaceae 2 2.380 Rosaceae 6 7.140
Ephedraceae 1 1.190 Salicaceae 2 2.380
Equisetaceae 1 1.190 Saxifragaceae 1 1.190
Fabaceae 7 8.330 Solanaceae 2 2.380
Fumariaceae 1 1.190 Urticaceae 1 1.190
Gentianaceae 1 1.190 Zygophyllaceae 1 1.190
Glossulariaceae 3 3.570