Skip to main content

Table 2 Most prevalent livestock and chicken diseases in Mpigi and Gulu districts

From: Ethnopharmacological practices by livestock farmers in Uganda: Survey experiences from Mpigi and Gulu districts

Animal species affected

Disease name

Local name - Luganda

Local name – Acholi

Rank (1-Highest prevalence - Mpigi)

Rank (1-Highest prevalence – Gulu)

Cattle

East coast fever

Amakebe

Oding ding

1

1

 

Coughing

Okukolola

Aona

2

6

 

Helminthosis

Enjoka

Kwidi, odini (liver flukes)

3

2

 

Heart water

Mulalama

?

4

9

 

Mange

Olukuku

Angoli

5

7

 

Trypanosomosis

Kipumpuli

Tu o jonyo

6

3

 

Bovine ephemeral fever

Kamenyo

Okwero

7

10

 

Bloat

Kamukuulo

Deng ici

8

5

 

Ticks & biting flies

Enkwa & Ebiwuka

Okwodo & Lwangu

9

4

 

Mastitis

Ebbani

Angoli me tunu

10

8

Goats and Sheep

Helminthosis

Enjoka

Kwidi

1

1

 

Mange

Olukuku

Angoli

2

3

 

Heart water

Mulalama

Awila wic

3

4

 

Parapox or orf

Obumwamwa

Abworu

4

2

 

Abscesses

Ebizimba

Buu

5

5

Pigs

African swine fever

Omusujja gw’embizzi

Orere pa opego

1

1

 

Helminthosis

Enjoka

Kwidi

2

2

 

Swollen udders

Okuzimba amabeere

Cak pa dyang/dyel ma kwot

4

5

 

Mange

Olukuku

Angoli

3

4

 

Lice

Ensekere

Nyugi

5

3

Chicken

New castle

Kiwumpuli

Orere pa gwenu

1

1

 

Coccidiosis

Kiddukano

Orere

2

2

 

Helminthosis

Enjoka

Kwidi

5

4

 

Mites and fleas

Obuloolo, enkukunyi

Ladep, Lakuny

3

5

 

Flu

Senyiga

Abworo

4

3