Skip to main content

Table 1 Scientific and local names of fungi used for culinary purposes in Mazovia with their salience and frequency

From: Extreme levels of mycophilia documented in Mazovia, a region of Poland

Scientific names of folk taxa   Smith’s S Frequency n = 695 Local names
Agaricus sp., mainly:
Agaricus campestris s.l. L.
including:
0.2922 228 mainly: pieczarka; also: dzika pieczarka, pieczarka łąkowa, pieczarka polna
Agaricus arvensis Schaeff. 0.0036 3 pieczarka leśna
Amanita fulva s.l. Fr 0.0327 27 czubajka, czubek, panienka, wyskoczek, żydówka
Amanita muscaria (L.) Lam. 0.0073 6 muchomor, muchomor czerwony
Armillaria mellea s.l. (Vahl) P. Kumm.
including:
Armillaria borealis Marxm. & Korhonen,
Armillariia gallica Marxm. & Romagn.
0.3219 255 mainly: opieńka; also: opieniek, opieńka żółta, podpieniek, podpieńka, podpinka
Armillaria gallica Marxm. & Romagn. 0.0012 1 opieńka płowa
Boletus edulis s.l. Bull. (and, much more rarely, Gyroporus castaneus (Bull.) Quél.) 0.9157 649 mainly: prawdziwek, borowik; also: borowik szlachetny, grzyb prawy, prawdziwy, prawdziwy grzyb, prawiak, prawus, prawuszek, prawy
 These species are sometimes differentiated:
  Boletus reticulatus Schaeff.
0.022 18 prawdziwek, prawdziwek biały, prawdziwek dębowy, prawdziwek jasny, prawdziwy dębowy
  Gyroporus castaneus (Bull.) Quél. 0.0014 1 Prawdziwek piaskowiec
Boletus subtomentosus s.l. L. also:
Boletus ferrugineus Schaeff.
Xerocomellus cisalpinus (Simonini, H. Ladurner & Peintner) Klofac
Xerocomellus pruinatus (Fr. & Hök) Šutara
0.1600 125 podgrzybnica, podgrzybniczka, zając, zajączek, zajęczak
Calocybe/Lepista/Tricholoma sp.
including:
0.4890 361 cyz, gąski, pecłonka, prośnianka
Tricholoma equestre (L.) P. Kumm. 0.3230 251 mainly: gąska zielona, prośnianka zielona; also: gąska zielonka, gąska żółta, pecłonka zielona, prośnianka zielonkawa, prośnianka żółta, zielonka
Tricholoma portentosum (Fr.) Quel. 0.2967 231 mainly: gąska siwa, prośnianka siwa; also: gąska ciemna, gąska szara, pecłonka szara, podzielonka, prośnianka seledynowa, prośnianka szara, siwka
Calocybe gambosa (Fr.) Donk 0.0039 3 gąska biała
Lepista nuda (Bull.) Cooke 0.0024 2 gąska fioletowa, gąsówka naga
Calvatia gigantea (Batsch) Lloyd 0.0073 5 bździucha, purchawa, purchawiec
Lycoperdon sp. including:
Lycoperdon lividum Pers.
0.0012 1 purchawa, pafbol
Cantharellus cibarius s.l. Fr. 0.7387 539 mainly: kurka, gąska; also: drzewiak, gąska, kurek, kurka, lisiczka
Coprinus comatus (O.F. Müll.) Pers. 0.0014 1 kania
Cortinarius caperatus (Pers.) Fr. 0.0714 61 kołpak, niemka, płachcianka, turek
Cortinarius mucosus (Bull.) J. Kickx 0.0012 1 tłuszczka
Craterellus cornucopioides (L.) Pers. 0.0156 13 cholewa, cholewka, czarna kurka, fioletowa trąba
Gyromitra esculenta (Pers.) Fr. 0.0643 48 babie uszy, piestrzenica
Gyroporus cyanescens (Bull.) Quél. 0.0721 58 mainly: siniak, modrzak; also: modrak, modrzewiak, piasecznik, piaskowiec
Hydnum repandum s.l. L. including:
Hydnum ellipsosporum Ostrow & Beenken
0.0046 4 kolczak, sarenka
Hygrophorus hypothejus (Fr.) Fr. 0.033 25 cienka łydka, listopadka, listopadówka, przylaszczka, tłuszczka
Imleria badia (Fr.) Fr. 0.7959 572 mainly: podgrzybek; also: czarny łepek, podgrzyb, podgrzybek brązowy, podgrzybka, podgrzybnica, podprawdziwek, półgrzybek, półprawdziwek, siniak
Laccaria amethystina (Huds.) Cooke 0.0013 1 tatarka
Lactarius deliciosus s.l. (L.) Pers. 0.3115 242 rydz
Lactarius deterrimus Gröger 0.0026 2 rydz żółty
Lactarius piperatus (L.) Pers. 0.0046 4 bil, bily, mleczak
Lactarius vellereus (Fr.) Fr. 0.0069 6 chrząszcz, gruzd, kobyłka
Lactarius volemus (Fr.) Fr. 0.0149 13 dójka, krowa, krówka, krówski rydz
Leccinum sp.
including:
0.347 252 kowale, kozaki, kozery, kozyrki, koźlaki, koźlary, koźlarze
Leccinum aurantiacum s.l. (Bull.) Gray 0.5368 397 mainly: osak; also: czerwona główka, czerwoniak, czerwoniak bordowy, czerwonogłowiec, czerwonołepek, czerwony, czerwony łepek, kowalik, kozak czerwony, kozer czerwony, koźlak czerwony, koźlar czerwony, koźlarz czerwony, krawiec, Lesiak, olszak, olszyn, osiniak, pamfil, pociech, pociecha, stołyngwa, zapałka
 From L. aurantiacum, the following species are sometimes differentiated:
  Leccinum quercinum (Pilát) E.E. Green & Watling
0.0081 6 dębniak
  Leccinum versipelle (Fr. & Hök) Snell 0.004 3 czerwoniak, czerwoniak jasny
  Leccinum vulpinum Watling 0.0038 3 koźlarz brązowy, osak brązowy, osak ciemnobrązowy
 Brown-capped species, mainly
  Leccinum scabrum s.l. (Bull.) Gray, also
  L. pseudoscabrum (Kallenb.) Mikšik and
  L. variicolor Watling
0.502 365 mainly: kozak szary; also: baba, brzeźniak, brzozowiak, kowal siwy, kozaczek, kozak, kozak brązowy, kozak siny, kozak siwy, kozer, kozerek siwy, kozioł, koziołek, koźlak, koźlak biały, koźlak brązodwy, koźlak jasny, koźlak siwy, koźlak szary, koźlak szary, koźlar brązowy, koźlar siwy, koźlar szary, koźlarek, koźlarz, koźlarz ciemny, koźlarz siwy, koźlarz szary, podbrzeźniak, siwek
 Sometimes differentiated:
  L. pseudoscabrum (Kallenb.) Mikšik
0.0163 14 koziołek czarny, koźlak ciemno-szary, koźlak czarny, koźlar ciemny, koźlar czarny
Macrolepiota procera s.l. (Scop.) Singer (most often), occasionally also: Chlorophyllum sp. including:
Chlorophyllum brunneum (Farl. & Burt) Vellinga
Chlorophyllum olivieri (Barla) Vellinga
Chlorophyllum rhacodes (Vittad.) Vellinga
0.4195 323 mainly: kania; also: baran, czubajka, czubak, drapka, gapa, kania polna, sowa
  Chlorophyllum rhacodes (Vittad.) Vellinga (sometimes distinguished from Macrolepiota) 0.0036 3 kania czerwieniejąca, kania leśna
Marasmius oreades (Bolton) Fr. 0.1068 79 mainly: przydróżka, psiak, twardzioszek, tańcowniczka; also: gromadka, murawka, podróżniak, podróżniczek, podróżnik, przydrożniak, przydróżniczek, psi grzyb, rzędówka, tanecznik, tanieczniczka, tańcownica, tańcownik, tątka, toneczniczka, tonka, twardzioszek przydrożny, wysrandek, wysranek, wysrojdek, wywieruszka, zawieruszka
Morchella sp. mainly
Morchella esculenta (L.) Pers. and
Morchella conica s.l Pers.
0.0316 27 smardz, smarż
Neoboletus luridiformis (Rostk.) G. Wu & Zhu L. Yang 0.0013 1 pójdziec
Paxillus involutus s.l. (Batsch) Fr. including:
Paxillus cuprinus Jargeat, Gryta, J.-P. Chaumeton & Vizzini
0.3149 264 olchówka, olszówka
Pleurotus ostreatus s.l. (Jacq.) P. Kumm.
including:
Pleurotus cornucopiae (Paulet) Rolland
0.0148 12 boczniak
Ramaria sp. 0.0138 12 koralówka, kozia broda, kozia bródka
Russula sp. 0.1639 134 betka, gołąbek, serojeżka, serowiatka, surojadka, surojeżka, surowiatka, syrowiatka
 Grayish species (mainly Russula aeruginea s.l Lindbl. ex Fr.) and green ones (R. virescens (Schaeff.) Fr.) 0.1378 113 mainly: gołąbek, betka siwa, betka zielona; also: gołąbek biały, gołąbek siwy, gołąbek szary, gołąbek zielony, serowiatka siwa, siwek, surojadka szara, surojadka zielona, surowiatka biała, surowiatka siwa
 Sometimes differentiated:
  Russula virescens (Schaeff.) Fr.
0.0219 18 betka zielona, gołąbek, gołąbek zielony
 Reddish species including:
  Russula integra (L.) Fr.
  Russula nitida (Pers.) Fr.
  Russula alutacea (Fr.) Fr.
0.0605 48 mainly: betka, surowiadka, gołąbek czerwony; also: betka czerwona, betka różowa, cukrówka, gołąbek bordowy, maślanka czerwona, serowiatka różowa, surojadka, surojadka czerwona, surowiatka czerwona, surowiatka różowa, syrowiatka
  Russula nigricans Fr. 0.0135 12 świnka
 Yellow-capped species, including:
  Russula ochroleuca Fr.
  Russula claroflava Grove
0.0246 21 betka pomarańczowa, betka żółta, gołąbek żółty, maślanka żółta, maślanka, serowiatka żółta, surowiatka żółta
Sarcodon squamosus s.l. (Schaeff.) Quél. 0.0997 82 mainly: sarna, krowia morda; also: bycze serce, krowia gęba, sarenka, wola morda, woli morda, wołowy język
Scleroderma citrinum Pers. 0.0083 7 bycze jajka, tęgoskór, trufla
Sparassis crispa (Wulf.) Fr. 0.0083 7 jarosz, kozia broda
Suillus luteus (L.) Roussel (mainly) and other Suillus spp.
including:
0.702 521 maślak, maśluk, pampek, pępek, ślimak
Suillus bovinus (L.) Roussel 0.0712 58 mainly: sitarz, sitak; also: maślak sitarz, podgrzybek sitarz, sitarek, sitawka, sitek, sitka, sitowiak
Suillus granulatus (L.) Roussel 0.0037 3 maślak jasny, maślak wczesny
Suillus grevillei (Klotzsch) Singer 0.0162 14 maślak modrzewiowy, maśluk modrzewiowy, modrzewiak
Suillus variegatus (Sw.) Richon & Roze 0.0811 68 mainly: bagniak, jakubek, also: błotniak, błotniczek, lesiak, miodówka, miodziak, podgrzybek żółty, twardak, twardziak
Tricholomopsis rutilans (Schaeff.) Singer 0.0025 2 rycerzyk, tłuściocha
Tuber sp. P. Micheli ex F.H. Wigg. 0.0049 3 trufla
Tylopilus felleus (Bull.) P. Karst. 0.0012 1 szatan