Skip to main content

Table 10 Probably the world’s first documented explicit reference to ecosystem services (cited in [19] )

From: Landscape ethnoecological knowledge base and management of ecosystem services in a Székely-Hungarian pre-capitalistic village system (Transylvania, Romania)

Original text in Hungarian Translation of the original text into English
“Micsoda szükséges jókat akarván az Emberi Társaságban, és micsoda hasznos légyen – mind különösen mind pedig közönségesen – az Erdőnek Conservatioja, azt megbizonyítják a mindennapi fával való élések; nevezetesen a mindennapi tűz, minket elfedező hajlékunk szükséges volta és járás-kelésre nézve elkerülhetetlenül megkévántató szükséges eszközök. Ezen, Természet ingyen való Jovaival pedig mely igen visszaéljenek a lakosok – a makktermő és épületnek való fáknak helytelenül, ideje előtt való leerdőlésekkel – a következő posteritásnak igen nagy praejudiciumára, nyilván vagyon.” [19] “The usefulness, both specific and general, of the Regulation of Forest, was intended to provide necessary benefits for the Human Community, and this is evidenced by the everyday uses of wood; namely for the daily fire, for necessary protection and shelter, and for the tools which are necessary for transportation. Some members of the community abuse these Benefits that are provided by Nature for free, by the inappropriate, premature felling of acorn-bearing trees and trees suitable for timber, and this causes obvious harm to our descendants.” [19]